Anders Utrecht

Team

Ozan Alakavuklar
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Met zijn onderzoek beoogt Ozan toegang te krijgen tot activistische gemeenschappen, deze te ondersteunen en samen met ze te werken, om de meest urgente uitdagingen van onze hedendaagse maatschappij aan te pakken. Dit betreft vooral problemen met betrekking tot niet-duurzame praktijken en sociaal-ecologische crises. Hij bestudeert activistische (niet-kapitalistische) organisatiepraktijken als de belangrijkste drijfveren van sociale verandering en het transformeren van dominante marktrelaties. Door middel van argumenten uit de kritische politieke economie, problematiseert hij hegemonische machtsverhoudingen die leiden tot economische ongelijkheden en sociale uitsluiting op organisatorisch en maatschappelijk niveau. Verder richt hij zich op theorieën over postkapitalisme om ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige alternatieven te bieden.

Giuseppe Feola
Copernicus Institute of Sustainable Development
Universiteit Utrecht

Giuseppe onderzoekt sociaal-ecologische verandering in moderne maatschappijen, met een focus op agri-food systemen, de burgermaatschappij en maatschappelijke bewegingen. Hij beoogt bij te dragen aan het debat over de transformatie richting duurzaamheid, door bruggen te slaan tussen theorie en politieke actie. Door veelal gebruik te maken van een interdisciplinaire mix aan methoden verdiept Giuseppe zich in hoe en waarom sociale, culturele, politieke en economische processen kunnen leiden tot (een gebrek aan) verandering richting een duurzame wereld.

Dan Hassler-Forest
Humanities Institute for Cultural Inquiry (ICON)
Universiteit Utrecht

Dan heeft een achtergrond in film- en televisiewetenschap en Engelse literatuur. In zijn onderzoek richt Dan zich op de complexe wisselwerking tussen 21ste-eeuws entertainment en politiek en ideologie – aangezien popcultuur een van de primaire domeinen is waar we ideologie consumeren, er weerstand tegen bieden en onze politieke identiteit definiëren. Zijn eerste monografie Capitalist Superheroes spitste zich toe op hoe superheldfilms neoliberale ideologieën belichamen. In ander onderzoek analyseert Dan hoe fantasy en sciencefiction de verbeeldingskracht bieden om ideologische alternatieven te bieden aan globaal kapitalisme. Zijn onderzoek bouwt voort op neo-Marxistische kritische theorie en critical race theory.

Yousra Rahmouni Elidrissi
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Het onderzoek van Yousra bevindt zich op het snijpunt van organisatiewetenschap en studies naar sociale bewegingen. Het focust op het belang van lichamen en de belichaming van identiteit in activistische organisaties. Haar onderzoek benadrukt het lichaam als onderdeel van zelf-identificatie, bijvoorbeeld door spanningen bloot te leggen tussen kwetsbare lichamen en gepassioneerd activisme. Yousra is de afgelopen vier jaar onderzoeker-activist, tijdens het onderzoeken van de praktijken van een Franse klimaatbeweging, betrokken bij geweldloos direct action activisme. Meer in het algemeen is ze geïnteresseerd in collectieve vormen van weerstand en de dynamiek van solidariteit binnen gemeenschappen.

Patrizia Zanoni
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Patrizia houdt zich bezig met het thema Organisatie Cultuur & Verandering binnen de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt onderwerpen als diversiteit, controle en weerstand binnen organisaties en alternatieve economieën. Haar werk rondom diversiteit is gebaseerd in de traditie van kritische studies, zoals kritische discourse analyse en neomarxistische theorieën. Ze heeft zich in het specifiek verdiept in de rol van sociale identiteit (gender, etniciteit, handicap, leeftijd) in relatie tot macht, binnen en tussen organisaties.

Anya Al-Salem
Utrecht University

Anya is een studente MSc Sustainable Development aan Universiteit Utrecht, waar ze zich specialiseert in de “Energy & Materials” track. Ze heeft een achtergrond in energie en sustainability onderzoek. Een voorbeeld van zo’n onderzoek is haar onderzoek in ‘degrowth of aviation’, greenwashing praktijken van grote fosiele brandstof bedrijven, en spillover effecten van milieu vriendelijke gedrag. Anya is geïnteresseerd in het bijdragen aan een radicale transformatie van onze samenleving om een system te creeëren dat social welzijn vooropzet binnen de ecologische grenzen van de natuur.

Alina Miericke
Utrecht University Alumni

Aline is afgestudeerd aan BSc Philosophy, Politics and Economics aan Universiteit Utrecht. Ze heeft onderzoek gedaan naar hernieuwbare energie coöperatieven als een post-kapitalistisch alternatief voor huidige energie productie en eigendoms structuren. Als klimaat activist is Alina geïnteresseerd in het nadenken over en het organiseren van socio-ecologische transformatie door grassroot organisaties, gemeenschaps intiatieven en activistische organisaties te ondersteunen.

Voormalige leden

Marie Sijbers
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Marie is een masterstudent duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Ze heeft een achtergrond in duurzaamheid en economie en deed eerder onderzoek naar de rol van burgerparticipatie in de energietransitie. Marie heeft een specifieke interesse in stedelijke duurzaamheidsuitdagingen en eerlijke maatschappelijke transities in een stedelijke context.

Belle Tonk
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Belle heeft een achtergrond in Communicatiewetenschap en Life Sciences, die haar opmerkzaam maakt voor het bouwen van bruggen tussen theoretisch complexe onderwerpen als duurzaamheid, natuur, gezondheid en klimaat en de alledaagse praktijk. Met een Master in Organisatie, Verandering en Management heeft Belle specifieke interesse in organisatiecultuurverandering en alternatieve manieren van organiseren om een (sociaal) duurzamere maatschappij te creëren.