Anders Utrecht

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep onderzoekers van de Universiteit Utrecht, geïnteresseerd in het bestuderen en ontwikkelen van ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige manieren van het organiseren van onze economie en maatschappij. We geloven dat hedendaagse uitdagingen – zoals socio-economische ongelijkheid, klimaatverandering en de huidige pandemie – vragen om hernieuwde betrokkenheid van de universiteit en academici met de gemeenschappen die deze uitdagingen in de praktijk ondervinden.

Daarom streven we ernaar de kracht van theorie en praktijk samen te brengen, zodat we sociale impact kunnen creëren met het doen van onderzoek, onderwijzen en door betrokken te raken bij maatschappelijke uitdagingen binnen én buiten de universiteit. Onze wens om bij te dragen aan een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappij vertaalt zich in ons streven om een collectief op te zetten, wat zich baseert op een gelijke toekomstvisie.

AndersUtrecht

We starten een project genaamd ‘AndersUtrecht’. Dit project beoogt een netwerk op te bouwen van initiatieven die zich bezighouden met ecologische duurzaamheid en sociale verandering in en rondom de stad Utrecht.

Initiatieven in de breedste zin van het woord: van formele verenigingen tot burgerbewegingen, sociale ondernemingen tot buurtgroepen. Dit netwerk zet initiatieven zichtbaar op de kaart en bevordert onderlinge samenwerking, om de collectieve draagkracht te verbreden. We vieren de variatie in bestaande initiatieven, die elk op hun eigen manier maatschappelijke uitdagingen aangaan. Sommige initiatieven zijn breed zichtbaar en toegankelijk binnen veel maatschappelijke lagen, andere zijn minder zichtbaar maar ook van onvoorstelbaar belang voor hun gemeenschappen.

We slaan graag de handen ineen om de huidige inspanningen voor een rechtvaardige, ecologische en duurzame maatschappij te ondersteunen, en samen te versterken.

De handen ineenslaan: hoe?

Met ‘AndersUtrecht’ stimuleren we een netwerk van organisaties in en rond de stad Utrecht, dat zichtbaarheid en samenwerking bevordert. Hiervoor bouwen we een online platform waarmee we drie hoofdzaken willen realiseren:

  1. Initiatieven in kaart brengen: het wie, wat, waar en waarom van alle initiatieven bundelen in een online kaart biedt de kans om succesverhalen te delen, de zichtbaarheid te vergroten en maakt inzichtelijk waarin we van elkaar verschillen en waarin niet. Hierdoor kunnen we van elkaar leren, ons met elkaar verbinden en zelfs middelen samen creëren of delen.
  2. Podcasts ontwikkelen: Podcasts kunnen initiatieven letterlijk een stem geven. In gesprek met elkaar kunnen we ervaringen delen en gemeenschappelijke grond vinden voor een gezamenlijke visie en aanpak. Door via ons podcastkanaal verhalen te delen over de initiatieven en discussies te genereren rondom gedeelde thema’s, doelen we erop om oplossingen onder de publieke aandacht te brengen. Hiernaast kunnen gemeenschappelijke doelen ontstaan uit het delen van visies, en krachten en middelen gebundeld worden.
  3. Langdurige samenwerking stimuleren: Wij zien AndersUtrecht als de eerste stap om een netwerk te bouwen van gemeenschapsinitiatieven, onderzoekers en beleidsmakers, om samen nieuwe innovatieve manieren te ontwikkelen om om te gaan met maatschappelijke uitdagingen. Samen komen we tot oplossingen en bereiken we onze gedeelde doelen, door kennis, ervaring, contacten en middelen te delen.

We hopen dat je onderdeel wilt worden van het project AndersUtrecht – de eerste stap in het opbouwen van productieve en transformatieve relaties tussen de gemeenschappen binnen en de universiteit van Utrecht. We zien uit naar het delen van meer details over dit project.

Homepage