Anders Utrecht

Geen onderdeel van een categorie

Onderzoek – Masterscriptie Diversiteitspraktijken Dwarsverband

Winnie Ruizendaal is masterstudent aan de Utrechtse school voor bestuurs en organisatiewetenschappen (USBO). In het kader van haar opleiding organisaties, verandering en management schreef ze haar masterscriptie bij Anders Utrecht lid Dwarsverband. Het onderzoek werd opgebouwd rond Dwarsverbands projectplan ‘cultuur naar mensen brengen’ dat doelt om meer diversiteit bij zelfbeheerinitiatieven te verkrijgen. Het verkent hoe er in de vrijwilligerssector betekenis wordt gegeven aan diversiteit en draagt daarmee bij aan het wetenschappelijk debat over diversiteitsonderzoek. Daarnaast heeft het onderzoek ook praktische implicaties voor de zelfbeheerinitiatieven in vereniging Dwarsverband. Lees hier de scriptie: ‘Welkom voor iedereen!? Een verkennend onderzoek naar de betekenisgeving van diversiteit bij zelfbeheerinitiatieven en de invloed van dominante discoursen op deze betekenisgeving’