Anders Utrecht

Nieuws

Workshop Verslag – citizens and university: how to sustain long-term collaboration for sustainable cities?

11 november 2021 Oplossingen voor duurzaamheidsuitdagingen vragen om samenwerking tussen diverse actoren. Universiteiten houden zich steeds meer bezig met trans-disciplinair onderzoek en werken samen met burgerinitiatieven, bedrijven en overheidsinstanties. Naast het produceren van kennis wordt van universiteiten verwacht dat zij door deze samenwerkingen bijdragen aan maatschappelijke transformaties. Samenwerkingen worden echter vaak verhinderd door uitdagingen zoals verschillende organisatorische structuren en strategische oriëntaties, of uiteenlopende verwachtingen op korte en lange termijn. Dit leidt tot de volgende vraagstukken:

Hoe stemmen onderzoekers en burgeractivisten, ondernemers en beleidsmakers hun agenda’s en belangen op elkaar af?

Hoe kunnen we samenwerking ontwikkelen en onderhouden om collectief te streven naar een duurzame en inclusieve samenleving op lange termijn?

Wat voor soort strategieën kunnen (mede)ontwikkeld worden voor sociale verandering? Wie moet de leiding nemen in zulke samenwerkingsprojecten?

Anders Utrecht, Open City Network en Citizen Engagement and Urban Sustainability (CITEUS), die elk worden ondersteund door de Transforming Cities Hub van de Universiteit Utrecht, kwamen samen om deze vragen te onderzoeken. Onderzoekers van deze initiatieven hebben ervaring in het samenwerken met burgerinitiatieven en organiseerden deze workshop om een open gesprek te bevorderen.

In totaal waren er 20 deelnemers aanwezig van burgerorganisaties en de academische wereld. Alle deelnemers houden zich bezig met duurzame en inclusieve stedenbouw, zowel in het Globale Noorden als in het Zuiden. Tijdens de workshop deelden ze ervaringen en ideeën via presentaties en groepsdiscussies. Lees hier het volledige workshopverslag voor meer informatie over de belangrijkste bevindingen en discussiepunten.