Anders Utrecht

Team

Ozan Alakavuklar
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Met zijn onderzoek beoogt Ozan toegang te krijgen tot activistische gemeenschappen, deze te ondersteunen en samen met ze te werken, om de meest urgente uitdagingen van onze hedendaagse maatschappij aan te pakken. Binnen zijn onderzoek adresseert Ozan met name problematiek als ongelijkheid, voedseloverschot of armoede en ecologisch/sociaal onhoudbare organisatievormen. Hij steunt in zijn onderzoek op aan Marx ontleende theorieën over Politieke Economie als een theoretische achtergrond voor kritieken op huidige onduurzame vormen van organiseren, om deze ter discussie te stellen ten behoeve van sociale verandering.

Giuseppe Feola
Copernicus Institute of Sustainable Development
Universiteit Utrecht

Giuseppe onderzoekt sociaal-ecologische verandering in moderne maatschappijen, met een focus op agri-food systemen, de burgermaatschappij en maatschappelijke bewegingen. Hij beoogt bij te dragen aan het debat over de transformatie richting duurzaamheid, door bruggen te slaan tussen theorie en politieke actie. Door veelal gebruik te maken van een interdisciplinaire mix aan methoden verdiept Giuseppe zich in hoe en waarom sociale, culturele, politieke en economische processen kunnen leiden tot (een gebrek aan) verandering richting een duurzame wereld.

Dan Hassler-Forest
Humanities Institute for Cultural Inquiry (ICON)
Universiteit Utrecht

Dan heeft een achtergrond in film- en televisiewetenschap en Engelse literatuur. In zijn onderzoek richt Dan zich op de complexe wisselwerking tussen 21ste-eeuws entertainment en politiek en ideologie – aangezien popcultuur een van de primaire domeinen is waar we ideologie consumeren, er weerstand tegen bieden en onze politieke identiteit definiëren. Zijn eerste monografie Capitalist Superheroes spitste zich toe op hoe superheldfilms neoliberale ideologieën belichamen. In ander onderzoek analyseert Dan hoe fantasy en sciencefiction de verbeeldingskracht bieden om ideologische alternatieven te bieden aan globaal kapitalisme. Zijn onderzoek bouwt voort op neo-Marxistische kritische theorie en critical race theory.

Yousra Rahmouni Elidrissi
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Het onderzoek van Yousra bevindt zich op het snijpunt van organisatiewetenschap en studies naar sociale bewegingen. Het focust op het belang van lichamen en de belichaming van identiteit in activistische organisaties. Haar onderzoek benadrukt het lichaam als onderdeel van zelf-identificatie, bijvoorbeeld door spanningen bloot te leggen tussen kwetsbare lichamen en gepassioneerd activisme. Yousra is de afgelopen vier jaar onderzoeker-activist, tijdens het onderzoeken van de praktijken van een Franse klimaatbeweging, betrokken bij geweldloos direct action activisme. Meer in het algemeen is ze geïnteresseerd in collectieve vormen van weerstand en de dynamiek van solidariteit binnen gemeenschappen.

Belle Tonk
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Belle heeft een achtergrond in Communicatiewetenschap en Life Sciences, die haar opmerkzaam maakt voor het bouwen van bruggen tussen theoretisch complexe onderwerpen als duurzaamheid, natuur, gezondheid en klimaat en de alledaagse praktijk. Met een Master in Organisatie, Verandering en Management heeft Belle specifieke interesse in organisatiecultuurverandering en alternatieve manieren van organiseren om een (sociaal) duurzamere maatschappij te creëren.

Patrizia Zanoni
Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
Universiteit Utrecht

Patrizia houdt zich bezig met het thema Organisatie Cultuur & Verandering binnen de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt onderwerpen als diversiteit, controle en weerstand binnen organisaties en alternatieve economieën. Haar werk rondom diversiteit is gebaseerd in de traditie van kritische studies, zoals kritische discourse analyse en neomarxistische theorieën. Ze heeft zich in het specifiek verdiept in de rol van sociale identiteit (gender, etniciteit, handicap, leeftijd) in relatie tot macht, binnen en tussen organisaties.